Casa Masó de nit

Sèrie de cartells per a les visites guiades nocturnes a la Casa Masó de Girona.
+ Martí Ferrer (estudi gràfic Garciaferrer, 2013).
Client: Fundació Rafael Masó.
2013-2014.