Targetes

Targetes de l’estudi impresses a una tinta en offset i personalitzades amb segells de goma.
Client: Joan Garcia
2012.
Sel·leccionades per al llibre ‘Basic Stationery’ d’Index Books.