UMII

Llibret informatiu per als pacients de la Unitat de Malaltia Inflamatòria Intestinal.

+ Martí Ferrer (estudi gràfic Garciaferrer).
Client: Servei de l’Aparell Digestiu de l’Hospital Trueta de Girona.
2013.