Vintages

Il·lustració per al web del restaurant Vintages de Girona.
+ Gemma Reixach, Olga Taravilla (G(t)R cultural).
Client: Restaurant Vintages.
2014.